ทำไมต้องฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคา แล้วดีอย่างไร?

พ่นโฟมหลังคา
builder insulates walls house with polystyrene foam fills gaps with polyurethane foam gun with foam hands builder against blue sky

ฉีดสีเซรามิค คืออะไร?

การฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคาเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายจากสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหลังคา เช่น น้ำฝน แสงแดด ฝุ่น และสารเคมีอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหลังคาได้ง่ายๆ

การฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคา จะใช้สารเคมีที่มีความแข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับใช้กับส่วนหลังคาที่อยู่ภายนอก โดยจะมีการทำความสะอาดและเตรียมผิวก่อนการฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้ง เพื่อให้สารเคมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลังจากฉีดเสร็จแล้ว จะต้องรอให้สารเคมีแห้งและเข้าสู่ผิวเต็มที่ก่อนใช้หลังคาได้ใช้งานได้ตามปกติโดยปกติจะใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงก่อนจะใช้งานได้เต็มที่และประสิทธิภาพสูงสุด

person white chemical protection suit disinfecting public corridors steps stop spreading highly contagious corona virus

ข้อดีของการฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคา

การฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคามีข้อดีหลายอย่างดังนี้

  1. ป้องกันความเสียหาย: เซรามิคโค้ดติ้งช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายต่อผิวหลังคาจากสิ่งต่างๆ เช่น น้ำฝน แสงแดด ฝุ่น และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งสามารถทำให้ผิวหลังคาเสียหายได้ง่ายๆ
  2. ลดค่าใช้จ่าย: เมื่อฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคาแล้ว จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนบนหลังคา
  3. การดูแลรักษาง่าย: หลังจากฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคาแล้ว การดูแลรักษาจะง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องทำความสะอาดหรือทาสารเคมีบ่อยครั้งเท่าที่เคยต้องทำกับหลังคาที่ไม่ได้ถูกเซรามิคโค้ดติ้ง
  4. การป้องกันซึมเฉือน: การเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคายังช่วยป้องกันการซึมเฉือนของน้ำฝนเข้าสู่หลังคา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในหลังคาได้
  5. คุ้มค่า: การฉีดสีเซรามิคโค้ดติ้งบนหลังคาเป็นการลงทุนที่คุ้ม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล